Anunturi licitatii / achizitii publice

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt vanzare Remorcă..pdf)Anunt vanzare Remorcă..pdf 1469 kB
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunț Vânzare Autobuz Isuzu.pdf)Anunț Vânzare Autobuz Isuzu.pdf 854 kB

Prin prezenta anunțăm operatorii economici interesați că Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava, a demarat achiziția contractului de “Servicii bancare de acordare a unui credit pe termen lung ȋn valoare de 3.000.000 lei”, pentru o perioadă de 15 ani, din care primul an de graţie, cu o singură tragere, cod CPV: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit (Rev.2).

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de Vineri 7 Februarie 2020, orele 11.00, la sediul Autorității contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe email la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230 529621.

Documentația de atribuire inclusiv Anexele acesteia se regăsesc mai jos.

Prin prezenta anunțăm operatorii economici interesați că Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava, reia achiziția contractului de “Servicii bancare de acordare a unui credit pe termen lung ȋn valoare de 3.000.000 lei”, pentru o perioadă de 10 ani, din care primul an de graţie, cu o singură tragere, cod CPV: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit (Rev.2).

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de Vineri 14 Februarie 2020, orele 12.00, la sediul Autorității contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe email la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230 529621. Documentația de atribuire inclusiv Anexele acesteia se regăsesc mai jos.

În vederea atribuirii contractului de servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava, cod Cod CPV-85147000-1 –Servicii medicina muncii. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava este de 9.500,00 lei fără TVA.

Prestarea Serviciilor: 365 zile de la semnarea contractului

Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de Vineri 31 Ianuarie 2020, ora 11:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta anexat anuntului.
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.
Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

2. Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va contine urmatoarele documente:
- documente de abilitare pentru efectuarea examinărilor medicale solicitate emise de instituții din domeniul sănătății;
- dovada deținerii unui spațiu cu destinație de cabinet medical situat în Municipiul Suceava, cabinet medical în care se vor efectua investigațiile medicale solicitate.
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.
Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3. Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 31 Ianuarie 2020, orele 11:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230.529.621.
Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.
Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.
Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.
Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de prestari Servicii de medicina muncii, cod CPV-85147000-1– Servicii medicina muncii, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.
Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.
Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Servicii de medicina muncii, conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie sectoriala de prestari servicii.

Caietul de sarcini si Formularele sunt disponibile mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Caiet de sarcini medicina muncii.pdf)Caiet de sarcini medicina muncii.pdf 2425 kB
Download this file (Formularul 1.pdf)Formularul 1.pdf 625 kB
Download this file (Formularul 2.pdf)Formularul 2.pdf 827 kB
Download this file (Formularul 3.pdf)Formularul 3.pdf 1909 kB