Anunturi licitatii / achizitii publice

Publicat astazi 30.04.2024

Regia Autonoma Aeroportul “Stefan cel Mare- Suceava”, cu sediul in strada Aeroportului nr.1, 727475 Salcea, judetul Suceava organizeaza in data de 14.05.2024, ora 12.00, la sediul Regiei, Licitatie cu strigare pentru vanzarea bunuri mobile scoase din functiune nevândute la licitaţia din data de 29.04.2024, cu preţuri de plecare diminuate cu până la 20%.

Loturi de 1/3/5/10/25/50/100/200 bucati PLASE din otel zincat bordurat lungime 2.5 metri, inaltime de 2 metri la pretul de plecare de 30,00 lei/buc. la care se adauga TVA;
Loturi de 1/3/5/10/25/50/100/200 bucati STALPI din otel zincat 60x60 mm, la pretul de plecare de 20,00 lei/buc. la care se adauga TVA.

Bunurile prezentate mai sus provin din dezmembrarea gardului perimetral al aeroportului si pot fi vazute la sediul R.A. Aeroportul “Stefan cel Mare- Suceava”.

Taxa de participare la licitatie este in suma de 25 lei fara TVA (29.75 lei inclusiv TVA).

Relaţii despre bunurile scoase la licitatie se pot obtine la nr. de telefon 0230.529999 (orele 8-15), fax: 0230.529621 sau pe email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

La licitatie poate participa orice persoana fizica si juridica.

Documente necesare pentru participarea la licitatie:

  • chitanţa de achitare a taxei de participare la licitaţie, original sau copie;
  • copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice, in copie conform cu originalul.

Documentele pentru participarea la licitatie se pot depune la sediul regie începând cu data de 07.05.2024 până la data de 14.05.2024, ora 10:00.

Câştigătorul licitaţiei este obligat să achite integral preţul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitaţiei.

Publicat astazi 19.04.2024


Regia Autonoma Aeroportul “Stefan cel Mare- Suceava”, cu sediul in strada Aeroportului nr.1, 727475 Salcea, judetul Suceava organizeaza in data de 29.04.2024, ora 12.00, la sediul Regiei, Licitatie cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri mobile scoase din functiune:

Loturi de 1/3/5/10/25/50/100/200 bucati PLASE din otel zincat bordurat lungime 2.5 metri, inaltime de 2 metri la pretul de plecare de 36,03 lei/buc. la care se adauga TVA;
Loturi de 1/3/5/10/25/50/100/200 bucati STALPI din otel zincat 60x60 mm, la pretul de plecare de 24,20 lei/buc. la care se adauga TVA.

Bunurile prezentate mai sus provin din dezmembrarea gardului perimetral al aeroportului si pot fi vazute la sediul R.A. Aeroportul “Stefan cel Mare- Suceava”.
Taxa de participare la licitatie este in suma de 25 lei fara TVA (29.75 lei inclusiv TVA).
Relaţii despre bunurile scoase la licitatie se pot obtine la nr. de telefon 0230.529999 (orele 8-15), fax: 0230.529621 sau pe email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
La licitatie poate participa orice persoana fizica si juridica.
Documente necesare pentru participarea la licitatie:
chitanţa de achitare a taxei de participare la licitaţie, original sau copie;
copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice, in copie conform cu originalul.

Documentele pentru participarea la licitatie se pot depune la sediul regie începând cu data de 22.04.2024 până la data de 29.04.2024, ora 10:00.
Câştigătorul licitaţiei este obligat să achite integral preţul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitaţiei.

publicat astăzi 02 aprilie 2024

Prin prezenta anuntam operatorii economici interesati ca Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava, a demarat achizitia acordului cadru de prestari servicii de paza pentru 24 de luni.

Ofertele se primesc pana in data de 05.04.2024, orele 14.00, la sediul Autoritatii contractante din orasul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe email la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230 529621.

Documentatia de atribuire este atasata mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Documentatie de atribuire acord cadru servicii de paza.pdf)Documentatie de atribuire acord cadru servicii de paza.pdf 19543 kB

Publicat astazi 11.04.2024

R.A. Aeroportul ”Ștefan cel Mare – Suceava” organizează la sediul său din orașul Salcea, strada Aeroportului, Nr. 1, în data de 19.04.2024, ora 10:00 LICITAȚIE CU PLIC INCHIS pentru vânzarea ierbii necosite de pe 9 Loturi situate în incinta R.A. Aeroportul ”Ștefan cel Mare – Suceava” Licitația se va desfășura pentru fiecare lot în parte. Iarba va fi cosită în perioada Mai – Octombrie 2024.

Prețul minim de pornire la Licitație este de 180 Lei/ha, inclusiv TVA.

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de Luni a săptămânii, ora 10:00.

Taxa de participare: 20 Lei.

Relații la Sediul Regiei sau la telefon 0230 529 999,

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt iarba 2024.pdf)Anunt iarba 2024.pdf 50 kB
Download this file (Caiet de sarcini iarba 2024.pdf)Caiet de sarcini iarba 2024.pdf 104 kB
Download this file (Schita iarba 2024.pdf)Schita iarba 2024.pdf 1346 kB

publicat astăzi 25 martie 2024

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Regia Autonomă ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava, Telefon: 0230529999; Fax: 0230529621, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., cod fiscal RO 713454.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: două spaţii în suprafaţă totală de 4 mp pentru prestări servicii bancare prin amplasarea de ATM-uri, situate în corpul de clădire Terminal pasageri plecări/sosiri curse externe (extindere), parte din imobilul identificat cadastral cu nr. 40070 - C1 - Terminal, înscris în Cartea Funciară nr. 40070 UAT Salcea, apartine domeniului public al Județului Suceava și se află în administrarea Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare - Suceava”, identificate astfel:
- spaţiul nr.1 cu suprafaţa de 2 mp, situat în sala de așteptare sosiri externe zonă publică (lângă uşa de ieşire din terminal);
- spaţiul nr.2 cu suprafaţa de 2 mp, situat în sala de așteptare sosiri externe zonă publică (lângă biroul de informaţii).
Inchirierea s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 19/31.01.2024 și temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul regiei.

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Comercial din cadrul Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:100 lei/exemplar la care se adauga TVA, se achită numerar la casieria Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare –Suceava sau prin virament, în contul Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare- Suceava” avand cod fiscal RO 713454 si contul IBAN RO80RNCB0234036997950001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Suceava.

3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 05.04.2024, ora 10.00.

4.Informaţii privind ofertele:

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 15.04.2024 ora 12.00

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:un singur exemplar, în două plicuri sigilate unul exterior și unul interior.

5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.04.2024 ora 12.00, Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, Str.Ştefan cel Mare nr.62, Judetul Suceava, cod postal 720062, Telefon: 0230/214948, Fax 0230/522296, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22.03.2024.