Anunturi licitatii / achizitii publice

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de prestari de Asigurare de răspundere civilă aeroportuară, cod CPV- 66516200-2- Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru aeronave. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de prestarii servicii de Asigurare de răspundere civilă aeroportuară este de 47.772,06 lei fără TVA.

PERIOADA ASIGURATA: 23.02.2021 pana la data de 22.02.2022 Criteriul de atribuire este : Prețul cel mai scăzut. Prețul cel mai scăzut este considerat a fi prima de asigurare minus eventualelor reduceri acordate de către asigurator sau brokerul de asigurare, cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 19 Februarie 2021, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “EURO”, iar plata se va realiza de catre Entitatea Contractanta în echivalent RON, la cursul afisat de B.N.R. din data achizitiei. Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 10 de zile.

2. Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3. Modul de prezentare a ofertei Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 19 Februarie, orele 13:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse. Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini. Achizitia directă se va finaliza prin SICAP. Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de prestari servicii de Asigurare de răspundere civilă aeroportuară, cod CPV 66516200-2 - Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru aeronave, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Asigurare de raspundere civila aeroportuara, conform prezentului anunţului. Caietul de sarcini este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ANUNŢ ASIGURARE AEROPORTUARA_v1.pdf)ANUNŢ ASIGURARE AEROPORTUARA_v1.pdf 454 kB
Download this file (Caiet de sarcini Asigurare Aeroportuara 2021.pdf)Caiet de sarcini Asigurare Aeroportuara 2021.pdf 2980 kB

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de prestari servicii de Asistenta medicala pentru pasagerii si salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava, cod Cod CPV-85141200-1 –Servicii prestate de personalul de asistenta medicala. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de servicii de Asistenta medicala pentru pasagerii si salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava este de 76.650,00 lei fără TVA.

Prestarea Serviciilor: 365 zile de la semnarea contractului

Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de miercuri, 16 Septembrie 2020, ora 11:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

  1. 1.Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta anexat anuntului.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

  1. Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va contine urmatoarele documente:

-          declaratia ofertantului precum ca acesta este de acord cu toate solicitarile beneficiarului serviciilor, prevazute in prezentul caiet de sarcini;

-          documente de abilitare pentru efectuarea examinărilor medicale solicitate emise de instituții din domeniul sănătății (certificatul de membru, autorizatia sanitara de functionare, etc)

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

  1. 3.Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 16 Septembrie, orele 11:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

 

           Contractul de prestari servicii de Asistenta medicala, cod 85141200-1 –Servicii prestate de personalul de asistenta medicala, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Servicii de Asistenta medicala, conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie sectoriala de prestari servicii.

Caietul de sarcini si Formularul de oferta este disponibil mai jos.

R.A. Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, organizează cu sediul său din orașul Salcea, str. Aeroportului, nr.1, telefon 0230 529999, fax 0230 529621, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., organizează în data

de 21 MAI 2020, ora 10:00

Licitația publică cu ofertă în plic închis pentru

VÂNZAREA DE IARBĂ NECOSITĂ DE PE 3 (TREI) LOTURI, RESPECTIV 2 (DOUĂ) LOTURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE CÂTE 15 HA ȘI 1 (UN) LOT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 HA.

Înscrierile se fac zilnic, la secretariatul R.A Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, între orele 09-15.

Licitația se adresează atât persoanelor fizice, cât și juridice.

Documentația pentru licitație, care contine Cererea de participare la licitație și Formularul de oferta (disponibile on-line și la sediul autorității) se vor depune pana în data 21 MAI 2020 ora 10:00 la secretariatul R.A Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava.

Se va licita pentru fiecare lot în parte.

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de Joi si Luni, ora 10:00.

Criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai mare licitat pentru fiecare lot.

Prețul de pornire la licitație este de 180 Lei/ha. La valoarea prețului de pornire și a prețului la care se va adjudeca licitația se adaugă cota legală de TVA.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Documentatie Licitatie iarba necosita mai 2020.pdf)Documentatie Licitatie iarba necosita mai 2020.pdf 240 kB