Anunturi licitatii / achizitii publice

R.A. Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava, cu sediul în orasul Salcea, str.Aeroportului, nr.1, telefon 0230.529999 (orele 07:30 – 15:30), fax: 0230.529621, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., organizează în data de 14.01.2022, orele10:00 licitația publică cu oferta in plic inchis prestări servicii de publicitate.

Data limită de depunere a documentelor de participare la licitație: 14.01.2022, orele 09:00. Licitatia se va repeta in fiecare zi de vineri pentru loturile neadjudecate.

Înscrierile se fac zilnic, la Registratura R.A. Aeroportul Stefan cel Mare Suceava, între orele 9-15.

Documentatia pentru licitatie, care contine Procedura de licitatie insotită de Catalogul de prezentare a spatiilor ce vor fi scoase la licitatie, poate fi cumpărata de la sediul R.A. Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava – Casierie, telefon 0230 529999, int.133. Pretul acesteia este de 125,00 lei fara TVA. În documenţia pentru licitaţie au fost incluse două noi spaţii, localizate în exterior conform planselor ataşate prezentului anunţ.

Aceasta mai poate fi transmisa si online (fisier .pdf transmis prin e-mail) sau varianta tiparita transmisa prin curier rapid (cu plata taxelor postale de catre cumparator) dupa ce in prealabil pretul documentatiei a fost achitat prin transfer bancar in contul RO 80 RNCB0234036997950001, deschis la BCR Suceava.

In acest caz, se va face o solicitare prealabila pe adresa de e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. cu comunicarea datelor de facturare a potentialului ofertant, in vederea emiterii facturii.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Plansa Exterior sala de asteptare.jpg)Plansa Exterior sala de asteptare.jpg 286 kB
Download this file (Plansa turnul nou de control.jpg)Plansa turnul nou de control.jpg 364 kB

În vederea atribuirii contractului de prestări servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de prestări servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava, Cod CPV-85147000-1 –Servicii medicina muncii. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de prestări servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava este de 3.700,00 lei fără TVA.

Prestarea Serviciilor: 365 zile de la semnarea contractului

Criteriul de atribuire este: În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de miercuri 22 Decembrie 2021, ora 11:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

  1. 1.Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta si anexa atasate anuntului.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

  1. 2.Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va contine urmatoarele documente:

- declarația ofertantului precum ca este de acord cu toate solicitarile prevăzute in caietul de sarcini

-          documente de abilitare pentru efectuarea examinărilor medicale solicitate emise de instituții din domeniul sănătății;

-          dovada deținerii unui spațiu cu destinație de cabinet medical situat în Municipiul Suceava, cabinet medical în care se vor efectua investigațiile medicale solicitate.

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

  1. 3.Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 22 Decembrie 2021, orele 11:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SEAP

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

Contractul de prestari Servicii de medicina muncii, cod CPV-85147000-1– Servicii medicina muncii, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Servicii de medicina muncii, conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie sectoriala de prestari servicii.

Caietul de sarcini si Formularele sunt disponibile mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt.pdf)Anunt.pdf 221 kB
Download this file (Caiet de sarcini Medicina muncii+ formulare.pdf)Caiet de sarcini Medicina muncii+ formulare.pdf 660 kB

În vederea atribuirii contractului pentru realizarea Proiectului tehnic si Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Sistem de control acces (Extindere sistem control acces si monitorizare video in zonele cu acces restrictionat) la R.A. ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”

Regia Autonomă Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract pentru realizare Proiect tehnic si Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Sistem de control acces (Extindere sistem control acces si monitorizare video in zonele cu acces restrictionat), cod CPV- 42961100-1- Sisteme de control al accesului (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru realizare Proiect tehnic si Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Sistem de control acces (Extindere sistem control acces si monitorizare video in zonele cu acces restrictionat) este de 122.600,00 lei fara TVA.

Achiziția serviciilor mai sus menționate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia, entitatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achizitiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei.

Criteriul de atribuire este: În mod exclusiv prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 19 Noiembrie 2021, ora 11:00.

Operatorii economici interesati pot depune oferta, pana la data mentionata, la registratura Aeroportului “Ştefan cel Mare” Suceava situată in Oras Salcea, Str. Aeroportului nr. 1, Jud. Suceava.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1.Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “LEU” fara TVA, respectându-se întocmai formularul de ofertă anexat prezentului anunt. Oferta va fi definită numai in conditiile insusirii şi respectării tuturor condițiilor din caietul de sarcini ataşat, precum si a altor conditii specificate in anuntul de participare.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

2.Propunerea tehnică

Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3.Modul de prezentare a ofertei

Oferta va fi depusă în plic închis, până la împlinirea termenului limită mai sus menționat, respectiv data de 19 Noiembrie 2021, la registratura regiei situată in Oras Salcea, Str. Aeroportului nr. 1, Jud. Suceava.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SEAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

Contractul pentru realizarea Proiectului tehnic si Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii Sistem de control acces (Extindere sistem control acces si monitorizare video in zonele cu acces restrictionat), cod CPV- 42961100-1- Sisteme de control al accesului (Rev.2), va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Ofertantul clasat pe primul locul al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, va fi invitat să posteze propunerea sa financiară în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) şi o va posta sub următoarea denumire: Proiect tehnic si Executia lucrarilor pentru Sistem de control acces.

Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

In urma finalizarii achizițici directe se va incheia un contract de prestari servicii.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (anunt.pdf)anunt.pdf 218 kB
Download this file (CS.pdf)CS.pdf 1560 kB
Download this file (formulare.pdf)formulare.pdf 961 kB

Prin prezenta, anunțăm operatorii economici interesați că R.A. Aeroportul “Ștefan cel Mare-Suceava„ a demarat achiziția contractului sectorial de prestări servicii de pază pentru anul 2022.

Ofertele se primesc până la data de 20 Decembrie 2021, orele 14:00, la sediul autoritatii contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr. de fax: 0230529621.

Documentația de atribuire și Caietul de sarcini se regăsesc mai jos.

Licitație privind încheierea unui contract pentru deschiderea (înființarea) unui punct de Testare/Recoltare analize medicale în contextul pandemiei generate de Covid- 19

la Regia Autonomă Aeroportul Ștefan cel Mare” Suceava

Regia Autonomă Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava, cu sediul în jud. Suceava, Str. Aeroportului, Nr. 1, Oras Salcea, înregistrată la ORC cu nr. J33/1195/1992, CUI RO 713454, organizează procedura de licitaţie publică cu ofertă în plic închis, în vederea încheierii unui contract pentru deschiderea (înființarea) unui punct de Testare/Recoltare analize medicale în contextul pandemiei generate de Covid- 19 în incinta R.A Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava.

Documentaţia de licitaţie va putea fi solicitată în format electronic de la R.A Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava, începând cu data de 22.10.2021, la adresa de email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Criteriu de atribuire al licitaţiei este: Cel mai mare procent din valoarea fiecarui test efectuat oferit regiei. Procentul de pornire este de 5 %.

Durata contractului este de 12 ( douăsprezece) luni cu posibilitate de prelungire.

Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie reprezintă contravaloarea minimă pentru 30 zile pentru locurile de parcare ocupate (minim 4 si maxim 6) care fac obiectul licitației, în acest caz fiind valoarea cuprinsă între 2.880,00 lei și 4.320,00 lei, în funcție de numărul de locuri de parcare necesare pentru poziționarea unității mobile şi se va constitui prin ordin de plată până cel mai târziu 01.11.2021.

Documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul R.A Aeroportul Ștefan cel Mare” Suceava, până la data de 02.11.2021, ora 10:00 .

Licitaţia se va desfăşura la sediul R.A Aeroportul Ștefan cel Mare” Suceava în data de 02.11.2021, ora 11:00, după metoda licitaţiei ofertă în plic închis, cu adjudecare la cel mai mare procent (%) oferit regiei valoarea fiecarui test efectuat.

Informaţii şi clarificǎri privind desfăşurarea procedurii de licitaţie se pot obţine de luni pânǎ vineri, între orele 09:00 şi 14;00, prin mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr. telefon 0230/529.999.

Pentru programul zborurilor accesaţi :

https://www.aeroportsuceava.ro

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Invitatie de participare.pdf)Invitatie de participare.pdf 160 kB