aria de captareAria de captare a Aeroportului “Ștefan cel Mare” din Suceava totalizează 2.489.928 de persoane, 67,53% fiind reprezentată de populație de pe teritoriul României și 32,47% de populație de pe teritoriul Ucrainei.

Potenţialii pasageri din aria de captare de pe teritoriul României pot fi încadraţi în următoarele trei categorii:

  • Persoanele care fac parte din fluxul circular de migraţie internaţională. Aceste persoane migrează în căutarea unui job mai bun cu scopul de a creşte nivelul de trai al familiilor rămase în ţară.
  • Categoria de turişti VFR (Visiting Friends and Relatives)
  • Pasagerii Business – care călătoresc spre marile hub-uri internaţionale.

Pe de altă parte, pasagerii din aria de captare de pe teritoriul Ucrainei sunt reprezentanţi ai mediului de afaceri din Cernăuţi şi  Ivano-Frankivsk. Ţinând cont de faptul că Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava se află în imediata proximitate a acestor regiuni, pasagerul business ucrainean consideră zborul cu avionul o variantă optimă de a călători spre destinaţii din Europa de Vest.

FACTORI GENERATORI DE TRAFIC

  • Cele mai importante valuri de migrație externă sunt cele înregistrate de populația din județele din nordul țării. Astfel, la nivel național, cele două regiuni de dezvoltare situate în nordul țării (regiunile Nord-Est și Nord-Vest) totalizează 45,68% din totalul populației temporar absentă plecată în străinătate în 2011. Celelalte șase regiuni de dezvoltare însumează 54,32% din total.
  • În 2014, județul Suceava s-a poziționat pe locul 10 în ierarhia județelor României după numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică.

Comparativ cu 2013 s–a înregistrat o creștere de 7,89% a numărului turiști.

Redeschiderea aeroportului din Suceava va contribui la creșterea numărului de înnoptări în zona județului Suceava, turiștii nemaifiind condiționați de orarul de zbor al aeroportului din Iași, proximitatea aeroportului din Suceava favorizând staționarea turiștilor o perioadă mai îndelungată la nivelul județului.

  • La nivel regional, călătoriile în scop de business vizează în principal destinațiile interne, Bucureș tiul fiind principala destinație identificată de respondenți.

Destinațiile externe sunt vizate de reprezentanții mediului de afaceri în condițiile în care oferă posibilitatea tranzitului prin hub-uri care facilitează accesul către destinații care nu se suprapun întru-totul cu rutele de migrație ale persoanelor care au ales să emigreze în scop lucrativ în alte țări.

La nivelul judeţului Suceava există în jur de 12,700 de companii, în timp de în judeţul Botoşani sunt înregistrate aproape 4800 - conform Registrului Comerţului.