Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de prestari de Asigurare de răspundere civilă aeroportuară, cod CPV- 66516200-2- Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru aeronave. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de prestarii servicii de Asigurare de răspundere civilă aeroportuară este de 47.772,06 lei fără TVA.

PERIOADA ASIGURATA: 23.02.2021 pana la data de 22.02.2022 Criteriul de atribuire este : Prețul cel mai scăzut. Prețul cel mai scăzut este considerat a fi prima de asigurare minus eventualelor reduceri acordate de către asigurator sau brokerul de asigurare, cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 19 Februarie 2021, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “EURO”, iar plata se va realiza de catre Entitatea Contractanta în echivalent RON, la cursul afisat de B.N.R. din data achizitiei. Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 10 de zile.

2. Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3. Modul de prezentare a ofertei Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 19 Februarie, orele 13:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse. Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini. Achizitia directă se va finaliza prin SICAP. Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de prestari servicii de Asigurare de răspundere civilă aeroportuară, cod CPV 66516200-2 - Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru aeronave, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Asigurare de raspundere civila aeroportuara, conform prezentului anunţului. Caietul de sarcini este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ANUNŢ ASIGURARE AEROPORTUARA_v1.pdf)ANUNŢ ASIGURARE AEROPORTUARA_v1.pdf 454 kB
Download this file (Caiet de sarcini Asigurare Aeroportuara 2021.pdf)Caiet de sarcini Asigurare Aeroportuara 2021.pdf 2980 kB