Anunturi licitatii / achizitii publice

Pentru o mai bună vizibilitate, postăm şi în această rubrică Anunţul privind desfăşurarea serviciului de transport persoane în regim taxi, care a fost publicat in data de 19.05.2022 la sectiunea Taxi.

UPDATE: Urmare a sesizarii Postului de Politie Transporturi Aeriene Suceava si a analizei realizate, conducerea executiva a aeroportului a decis suplimentarea cu 5 (cinci) a numarului de permise auto acces TAXI.

Astfel procedura de selectie de mai jos, demarata in data de 19.05.2022, va fi pentru un numar de 10 (zece) permise auto acces TAXI, nu 5 (cinci) cum este prevazut in documentatie.

ANUNT PUBLICITAR

R.A. Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava", organizează la sediul său din oraşul Salcea, strada Aeroportului nr. 1, în data de vineri 29.04.2022 ora 10.00

LICITAȚIE


pentru vânzarea ierbii necosite de pe 9 loturi, situate în incinta R.A. "Aeroportul Ştefan cel Mare - Suceava". Licitaţia se va desfăşura pentru fiecare lot in parte. Iarba va fi cosită în perioada mai - octombrie 2022.

Pretul minim de pornire a licitaţiei este de 180 lei/ha, fara tva

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii, ora 10.00. Taxa de participare: 20 lei

Relații la sediul regiei sau la telefon: 0230.529.999

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt licitatie iarba.pdf)Anunt licitatie iarba.pdf 154 kB
Download this file (Caiet de sarcini IARBA 2022.pdf)Caiet de sarcini IARBA 2022.pdf 447 kB
Download this file (Plan suprafete iarba.pdf)Plan suprafete iarba.pdf 137 kB

În vederea atribuirii contractului de prestări servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de prestări servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava, Cod CPV-85147000-1 –Servicii medicina muncii. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de prestări servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava este de 3.700,00 lei fără TVA.

Prestarea Serviciilor: 365 zile de la semnarea contractului

Criteriul de atribuire este: În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de miercuri 22 Decembrie 2021, ora 11:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

  1. 1.Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta si anexa atasate anuntului.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

  1. 2.Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va contine urmatoarele documente:

- declarația ofertantului precum ca este de acord cu toate solicitarile prevăzute in caietul de sarcini

-          documente de abilitare pentru efectuarea examinărilor medicale solicitate emise de instituții din domeniul sănătății;

-          dovada deținerii unui spațiu cu destinație de cabinet medical situat în Municipiul Suceava, cabinet medical în care se vor efectua investigațiile medicale solicitate.

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

  1. 3.Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 22 Decembrie 2021, orele 11:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SEAP

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

Contractul de prestari Servicii de medicina muncii, cod CPV-85147000-1– Servicii medicina muncii, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Servicii de medicina muncii, conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie sectoriala de prestari servicii.

Caietul de sarcini si Formularele sunt disponibile mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt.pdf)Anunt.pdf 221 kB
Download this file (Caiet de sarcini Medicina muncii+ formulare.pdf)Caiet de sarcini Medicina muncii+ formulare.pdf 660 kB

R.A. Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava, cu sediul în orasul Salcea, str.Aeroportului, nr.1, telefon 0230.529999 (orele 07:30 – 15:30), fax: 0230.529621, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., organizează în data de 14.01.2022, orele10:00 licitația publică cu oferta in plic inchis prestări servicii de publicitate.

Data limită de depunere a documentelor de participare la licitație: 14.01.2022, orele 09:00. Licitatia se va repeta in fiecare zi de vineri pentru loturile neadjudecate.

Înscrierile se fac zilnic, la Registratura R.A. Aeroportul Stefan cel Mare Suceava, între orele 9-15.

Documentatia pentru licitatie, care contine Procedura de licitatie insotită de Catalogul de prezentare a spatiilor ce vor fi scoase la licitatie, poate fi cumpărata de la sediul R.A. Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava – Casierie, telefon 0230 529999, int.133. Pretul acesteia este de 125,00 lei fara TVA. În documenţia pentru licitaţie au fost incluse două noi spaţii, localizate în exterior conform planselor ataşate prezentului anunţ.

Aceasta mai poate fi transmisa si online (fisier .pdf transmis prin e-mail) sau varianta tiparita transmisa prin curier rapid (cu plata taxelor postale de catre cumparator) dupa ce in prealabil pretul documentatiei a fost achitat prin transfer bancar in contul RO 80 RNCB0234036997950001, deschis la BCR Suceava.

In acest caz, se va face o solicitare prealabila pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu comunicarea datelor de facturare a potentialului ofertant, in vederea emiterii facturii.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Plansa Exterior sala de asteptare.jpg)Plansa Exterior sala de asteptare.jpg 286 kB
Download this file (Plansa turnul nou de control.jpg)Plansa turnul nou de control.jpg 364 kB

Prin prezenta, anunțăm operatorii economici interesați că R.A. Aeroportul “Ștefan cel Mare-Suceava„ a demarat achiziția contractului sectorial de prestări servicii de pază pentru anul 2022.

Ofertele se primesc până la data de 20 Decembrie 2021, orele 14:00, la sediul autoritatii contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr. de fax: 0230529621.

Documentația de atribuire și Caietul de sarcini se regăsesc mai jos.