publicat astăzi 25 martie 2024

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Regia Autonomă ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava, Telefon: 0230529999; Fax: 0230529621, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal RO 713454.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: două spaţii în suprafaţă totală de 4 mp pentru prestări servicii bancare prin amplasarea de ATM-uri, situate în corpul de clădire Terminal pasageri plecări/sosiri curse externe (extindere), parte din imobilul identificat cadastral cu nr. 40070 - C1 - Terminal, înscris în Cartea Funciară nr. 40070 UAT Salcea, apartine domeniului public al Județului Suceava și se află în administrarea Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare - Suceava”, identificate astfel:
- spaţiul nr.1 cu suprafaţa de 2 mp, situat în sala de așteptare sosiri externe zonă publică (lângă uşa de ieşire din terminal);
- spaţiul nr.2 cu suprafaţa de 2 mp, situat în sala de așteptare sosiri externe zonă publică (lângă biroul de informaţii).
Inchirierea s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 19/31.01.2024 și temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul regiei.

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Comercial din cadrul Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:100 lei/exemplar la care se adauga TVA, se achită numerar la casieria Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare –Suceava sau prin virament, în contul Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare- Suceava” avand cod fiscal RO 713454 si contul IBAN RO80RNCB0234036997950001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Suceava.

3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 05.04.2024, ora 10.00.

4.Informaţii privind ofertele:

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 15.04.2024 ora 12.00

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:un singur exemplar, în două plicuri sigilate unul exterior și unul interior.

5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.04.2024 ora 12.00, Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, Str.Ştefan cel Mare nr.62, Judetul Suceava, cod postal 720062, Telefon: 0230/214948, Fax 0230/522296, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22.03.2024.