Prin prezenta anuntam operatorii economici interesati ca Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava, a demarat achizitia contractului sectorial de Servicii prestate de personalul de asistență medicala pentru anul 2023.

Ofertele se primesc pana in data de 27 Februarie 2023, orele 14.00, la sediul Autoritatii contractante din orasul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr.de fax: 0230 529621.

Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini le regasiti mai jos.